27 maart 2008

Tijdens haar bezoek aan basisschool De Schacht, in de Heerlense wijk Heerlerheide,  gaf Sharon Walraven aan kinderen van groep 7 tekst en uitleg over het leven met een lichamelijke beperking. Naast de aspecten waar iedere rolstoeler in zijn dagelijks leven mee te maken krijgt (zoals belemmeringen  tijdens het doen van boodschappen en het bezoeken van restaurants) vertelde Sharon ook hoe zij door de sport leerde om te gaan met de fysieke tegenslag als gevolg van haar dwarsleasie. Kern van het verhaal was: “Kijk naar je mogelijkheden, niet naar je beperkingen”.