Talent2talent

De praktische “talent2talent”-aanpak heeft 2 componenten op één en dezelfde dimensie. Enerzijds ontwikkelt, presenteert en implementeert de stichting concepten voor het daadwerkelijk realiseren van de unieke levensdroom van talentvolle mensen met een beperking in fysieke, financiële dan wel sociaal- maatschappelijke zin. 

Als tegenprestatie geven deze talentvolle mensen inspirerende spreekbeurten, workshops en clinics voor:

  • leerlingen in het basisonderwijs.
  • leerlingen in het lager- en middelbaar beroepsonderwijs.
  • kinderen met een fysieke handicap.
  • jeugd van sportverenigingen.
  • vrijwilligers in onderwijs, gezondheidszorg en sport.

 

Het doel van de Stichting Return hierbij is jonge mensen te stimuleren het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen.  Daarmee draagt de Stichting Return bij aan de duurzame ontwikkeling van positieve kernwaarden in communities op buurt-, wijk- en stedelijk niveau. Zodat iedereen de held wordt van zijn eigen verhaal.

Partner worden?

Wil jij partner worden van de Stichting Return dan gaan wij graag in gesprek met jou.

Anbi_logo_goedgekeurd