Stichting Return

(Ere)medailles worden in de sport uitgereikt voor een speciale verdienste. De winnaar van een olympische tak van sport krijgt een gouden medaille. Goud is een superieur materiaal; het is zeer kostbaar en veroudert niet. De gouden medaille verwijst naar menselijke waarden, naar de waarden die de mensen het meest beïnvloeden en van doorslaggevende betekenis zijn. De waarden die het verschil maken in een wereld waar in informatie, technologie en competenties koopwaar zijn geworden. Waarden die het verschil maken in de toenemende complexiteit en dynamiek van onze samenleving.

De gouden medaille symboliseert een duurzame houding: zorg voor gezondheid, non-discriminatie, respect, vrijheid, waardering, vertrouwen, zelfbewustzijn, verbeelding, aanmoediging en hoop. Een principiële levenshouding die alle mensen stimuleert hun levensdroom waar te maken. Of zij nu actief zijn in de sport, het bedrijfsleven, de zorg of het onderwijs. Of zij nu jong of volwassen zijn, man of vrouw, met of zonder beperking.

Ook in de samenleving worden medailles van verdienste uitgereikt aan mensen die met hun passie én inzet bijdragen aan het beter functioneren van communities. Het beschikbare potentieel aan maatschappelijk talent bij jongeren wordt in Nederland echter onvoldoende tot ontplooiing gebracht. Jongeren kunnen hierdoor geen effectieve bijdrage leveren aan een veilige, gezonde en duurzame omgeving. Daar wil de Stichting Return een verandering in bewerkstelligen met de “talent2talent”-aanpak.

De praktische “talent2talent”-aanpak heeft 2 componenten op één en dezelfde dimensie. Enerzijds ontwikkelt, presenteert en implementeert de stichting concepten voor het daadwerkelijk realiseren van de unieke levensdroom van talentvolle mensen met een beperking in fysieke, financiële dan wel sociaal- maatschappelijke zin.  Als tegenprestatie geven deze talentvolle mensen inspirerende spreekbeurten, workshops en clinics voor:

  • leerlingen in het basisonderwijs.
  • leerlingen in het lager- en middelbaar beroepsonderwijs.
  • kinderen met een fysieke handicap.
  • jeugd van sportverenigingen.
  • vrijwilligers in onderwijs, gezondheidszorg en sport.

Het doel van de Stichting Return hierbij is jonge mensen te stimuleren het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen.  Daarmee draagt de Stichting Return bij aan de duurzame ontwikkeling van positieve kernwaarden in communities op buurt-, wijk- en stedelijk niveau. Zodat iedereen de held wordt van zijn eigen verhaal.

Stichting Return, Serving (y)our dream.