4 januari 2008

In een gezamenlijke presentatie gaven Sharon Walraven en De Stichting Return aan de talenten (16-jarigen) van de Limburgse voetbalacademie inzicht in de mentale aspecten voor duurzame prestaties op topniveau. Met name wederzijdse afhankelijkheid, verantwoordelijkheid en respect zijn bepalend. Deze mentaliteit is tijdens en ná de topsportcarriere een garantie voor effectieve samenwerking in communities, bedrijven en instellingen.