10 en 11 oktober 2007

In het kader van haar bewustwordingscampagne verzorgde de Stichting Return demonstraties tijdens de Bedrijven Contact Dagen in het MECC te Maastricht. De kern van het verhaal was: “Talentontwikkeling in het bedrijfsleven is topsport”.