Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijs projecten in ontwikkelingslanden.

De Stichting Return ondersteund een Xplore project waaraan Sebastiaan Olislagers gaat deelnemen in juni 2013. Een verslag van dit project volgt in de tweede helft van 2013.