Naam:

Stichting Return

Contactgegevens:

Kevin van de Berg,
[email protected]

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter – Rob Meesen
Secretaris – Kevin van de Berg
Penningmeester – Patrick Vroomen

Beleidsplan:

Beleidsplan Stichting Return

Beloningsbeleid:

De stichting Return kent geen beloningsbeleid. Alle activiteiten gebeuren op basis van vrijwilligheid.

Het Doel van de Stichting

De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang in de maatschappij, het bevorderen van de integratie van kwetsbare groepen (waaronder de mindervalide medemens), het bijdragen aan de gezondheid en de geestelijke, sportieve en sociale ontplooiing van de bevolking, onder meer door het gebruiken van (beroeps)sporters als voorbeeldfiguren”.

Verslaglegging:

Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013