Projecten 2008


[list style=”check” color=”blue-lite”]

 • Zo Wonen (woningcorporatie). Voor het volledige personeel tijdens een personeelsdag de 5 Olympische principes van Sharon Walraven gedoceerd.
 • Voetbalacademie. Voor de talanten van de voetbalacademie via een Talant2Talent programma de 5 Olympische principes van Sharon Walraven gedoceerd.
 • Verschillende rolstoel-clinics bij Stichting Revalidatie Limburg.
 • APG afdeling PIO. Voor het volledige personeel van de afdeling PIO de 5 Olympische principes van Sharon Walraven gedoceerd.
 • AMI Klantendag. Voor de klanten van AMI de 5 Olympische principes van Sharon Walraven gedoceerd. Kern van het verhaal was: ”The right people on the plane(t) are allready self-motivated and self-disciplined”.
 • De voorzitter van de Stichting Return gaf voor een selecte groep partners van de sport inzicht in de mogelijkheden en behoeften van de sportieve talenten in Limburg. Het doel was bewustwording over de slechte financiële en facilitaire voorwaarden waaronder de Limburgse talenten trachten hun ambitie te realiseren in een competitieve omgeving. De kern van het verhaal was: “Om te ontkiemen heeft talent ruimte en voeding nodig”.
 • Body & Mind dag bij Medi-Sport te Geleen. Nadia Lemmrich heeft tijdens de Body & Mind dag verschillende workshops en demo’s Tai Chi gegeven.
 • Rabobank Zuid-Limburg. De 5 Olympische principes van Sharon Walraven gedoceerd.
 • Rabobank Zuid-Limburg. Artikel in het ledenblad van de Rabobank over haar boek ‘Terugslaan bij tegenslag’ in relatie tot de economische crisis.
 • Business club Weert. De 5 Olympische principes van Sharon Walraven gedoceerd.
 • Verschillende rolstoel-clinics verzorgt voor Stichting Revalidatie Limburg.
 • Basisschool ‘De Schacht’ te Heerlen. Tijdens haar bezoek aan basisschool De Schacht, in de Heerlense wijk Heerlerheide,  gaf Sharon Walraven aan kinderen van groep 7 tekst en uitleg over het leven met een lichamelijke beperking. Naast de aspecten waar iedere rolstoeler in zijn dagelijks leven mee te maken krijgt (zoals belemmeringen  tijdens het doen van boodschappen en het bezoeken van restaurants) vertelde Sharon ook hoe zij door de sport leerde om te gaan met de fysieke tegenslag als gevolg van haar dwarsleasie. Kern van het verhaal was: “Kijk naar je mogelijkheden, niet naar je beperkingen”.
 • Bijdrage aan de vrijwilligerscentrale Limburg
 • Verschillende rolstoel-clinics bij Stichting Gehandicaptenzorg Limburg.

 

[/list]